Untitled Document
JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Ideális gondozási forma azon idős egyének vagy házaspárok számára, akik otthonukban magányosan élnek, egészségi állapotuk miatt folyamatos felügyelet indokolt és krízishelyzetben családtag vagy más személy segítségére nem számíthatnak.

A szolgáltatás nagymértékben növeli az igénybe vevők és hozzátartozóik biztonságérzetét mivel:

  • Nagyobb problémák kialakulását előzheti meg oly módon, hogy krízishelyzetben konkrét beavatkozással hathatós segítséget nyújt.
  • Megfelelő szakember (orvos, mentő stb.) értesítésével lehetővé teszi a sürgős orvosi segítség elérését, ezáltal megakadályozza az állapot súlyosabbá válását.
  • Bizonyos esetekben életmentő funkciót láthat el azáltal, hogy az ügyeletes gondozó lakáskulccsal és az ellátott egészségügyi dokumentációjának ismeretével rendelkezik.
A jelzőrendszer működési mechanizmusa:
Központi funkciót az ellátott nyakában viselt nyomógombos jeladó készülék, és a lakás falára felszerelt érzékelő látja el. A két készülék egymástól 30- 40 méter távolságig képes kapcsolatot tartani.
A nyomógombról érkező jeleket a fali műszer a szolgáltatási központban lévő vevőkészülékhez továbbítja, ahol a hozzá csatlakoztatott számítógép regisztrálja és monitorján hangjelzés kíséretében megjeleníti a segítséget kérő adatait és az értesítésre kijelölt személyeket. A diszpécser értesíti az ügyeletes gondozót, aki rövid időn belül a helyszínre ékezik.
A rendszerbe kerülés feltétele, hogy a rászoruló pszichés és mentális állapota lehetővé tegye a műszaki berendezés kezelésének megértését és használatát.
A rászorulók köre:
egyedül élő 65 év feletti személyek, súlyosan fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, vagy
a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, súlyosan fogyatékos személy, pszichiátriai beteg, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.
A szolgáltatás a rászorulók számára ingyenesen vehető igénybe.
A jogszabály alapján nem rászorulók számára a szolgáltatás napi 100 Ft.

 

 

 
 

INTEGRÁLT NAPPALI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
www.inszi.hu      Pécs, Felsőbalokány u. 1  Tel:(72) 534-876, Fax: (72) 215-470    info@inszi.hu