Untitled Document


A szociális ellátások
(étkeztetés, házi segítségnyújtás, klubok)
igénybevételének feltételei

Szolgáltatásaink igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik, amelyet írásos megállapodás követ.
Az ellátás igényléséhez szükség van:

•  jövedelemnyilatkozatra (pl. nyugdíszelvény)
•  személyi igazolványra

A szociális szolgáltatások igénybevételét a kérelmező telefonon, vagy személyesen jelzi a szolgálat/klub vezetőjének. A jelzést követően a legrövidebb időn belül, a klubvezető, szolgálatvezető, vagy az előgondozással megbízott munkatársunk a lakásán keresi fel a kérelmezőt. Segít kitölteni a "Kérelem és jövedelemnyilatkozatot". Szociális helyzetfelmérést (egyszerűsített előgondozást) készít.
Ezt követően tájékoztatja az érintettet a rendszeres havi jövedelme, valamint az önkormányzati rendelet alapján az igényelt szolgáltatásért fizetendő térítési díjról.

Otthoni szakápolás igénybe vételének módja:

A háziorvos elrendelése alapján jogosult a beteg a szakápolásra, ha az orvos indokoltnak tartja a szükséges terápiának megfelelően, ápolásra, gyógytornára, fizioterápiás kezelésre lehet igény. Az orvos a jogszabályi keretek között 14 alkalommal rendeli el a kezeléseket.
Egy éven belül, amennyiben a rászoruló egészségi állapota indokolja, a 14 alkalommal elrendelt viziteket még 3 esetben lehet folytatni, ill. ismételni.
 
Hétköznap munkaidőben 8-15 óráig fogadjuk telefonon az érdeklődéseket a működési központunkban.
 
Térítési díjak:

A szociális ellátásokért - az önkormányzat rendelete alapján - térítési díjat kell fizetni.

A 2015. 10.01-től érvényes, rendszeres havi jövedelemtől függő térítési díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:

Térítések 2015 - Letölthető

 

Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatásaink:

  • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  • Otthoni szakápolás
  • Közösségi pszichiátriai ellátás

 

A házi segítségnyújtás keretében nyújtott ápolás és pszichés gondozás ingyenesen vehető igénybe.

 
 
 

INTEGRÁLT NAPPALI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
www.inszi.hu      Pécs, Felsőbalokány u. 1  Tel:(72) 534-876, Fax: (72) 215-470    info@inszi.hu