Untitled DocumentHÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás igénybevételét javasoljuk mindazon idősek, betegek, fogyatékkal élők és/vagy bentlakásos intézményi elhelyezésre várakozók számára, akik önmaguk ellátásáról átmenetileg vagy tartósan nem tudnak gondoskodni.
A házi segítségnyújtás feladata, hogy a saját otthonában élő személy számára egészségi állapota és szociális helyzete figyelembevételével annyi segítséget nyújtson, amennyi az önálló életvezetésének megterhelés nélküli folytatásához elégséges és szükséges.
A gondozás elemeit a rászoruló egyéni sajátosságai és szükségletei határozzák meg!
Gondozási tevékenységeink:

  • Ápolási, gondozási feladatok
  • Segítségnyújtás a higiénia megtartásában (személyi, környezeti)
  • Közreműködés a háztartás vitelében
  • Kapcsolattartás a háziorvossal
  • Pszichés gondozás
  • Érdekvédelemmel kapcsolatos tevékenységek
  • Ágyhozkötött beteg gondozását ellátó hozzátartozó tehermentesítése, a betegellátást segítő technikák megtanítása, tanácsadás stb.

A szakképzett ápoló-gondozók gondozási körzetekben látják el feladataikat. Tevékenységeikről gondozási naplót vezetnek, ami a térítési díj kiszámolás alapjául szolgál.

A szolgáltatás térítési díja utólag, havonta kerül kiszámlázásra. A házi segítségnyújtás keretében nyújtott ápolás és pszichés gondozás ingyenesen vehető igénybe.


 

 

 
 

INTEGRÁLT NAPPALI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
www.inszi.hu      Pécs, Felsőbalokány u. 1  Tel:(72) 534-876, Fax: (72) 215-470    info@inszi.hu