Skip to content
INTEGRÁLT NAPPALI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Pécs, Felsőbalokány u. 1./F +36 (72) 534-876 info@inszi.hu

A házi segítségnyújtás igénybevételét javasoljuk mindazon idősek, betegek, fogyatékkal élők és/vagy bentlakásos intézményi elhelyezésre várakozók számára, akik önmaguk ellátásáról átmenetileg vagy tartósan nem tudnak gondoskodni.

A házi segítségnyújtás feladata, hogy a saját otthonában élő személy számára egészségi állapota és szociális helyzete figyelembevételével annyi segítséget nyújtson, amennyi az önálló életvezetésének folytatásához elégséges és szükséges.

A gondozás elemeit a rászoruló egyéni sajátosságai és szükségletei határozzák meg!

hazi-segitsegnyujtas-szolg-03

Gondozási tevékenységeink:

  • Ápolási, gondozási feladatok
  • Segítségnyújtás a higiénia megtartásában (személyi, környezeti)
  • Közreműködés a háztartás vitelében
  • Kapcsolattartás a háziorvossal
  • Mentális támogatás
  • Ágyhoz kötött beteg gondozását ellátó hozzátartozó tehermentesítése, a betegellátást segítő technikák megtanítása, tanácsadás stb.

Szakképzett gondozóink a kérelmező saját otthonában, egyéni szükségletnek megfelelő gondozási és ápolási segítséget nyújtanak az önálló életvitel fenntartásában és/vagy a meggyengült egészségi állapotból adódó problémák megoldásában.

  • Személyi gondozás keretében: gondozási-ápolási és háztartási,
  • szociális segítés keretében: háztartási segítséget nyújtanak a rászorulóknak.

Az elvégzett feladatokról tevékenységnaplót vezetnek, ami a térítési díj kiszámolás alapjául szolgál.

A szolgáltatás térítési díja utólag, havonta kerül kiszámlázásra. A házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás ingyenesen vehető igénybe.

hazi-segitsegnyujtas-szolg-02
Back To Top