Skip to content
INTEGRÁLT NAPPALI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Pécs, Felsőbalokány u. 1./F +36 (72) 534-876 info@inszi.hu
kerekesszek-klubb-nfszk

Alapítványunk a az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett  FOF2019 kódjelű „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” című pályázaton támogatást nyert.

A pályázat keretében workshopokból, esetmegbeszélő konferenciákból, regionális szakmai konferenciából álló rendezvénysorozatot szervezünk az INSZI Pszichiátriai Betegek Szociális Ellátását biztosító Részközpontja (Pécs, Apáca u. 12.) közreműködésével.

A szakmai rendezvénysorozat során a szakemberek számára lehetőség nyílik megismerkedni a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek problémáival, a számukra igénybe vehető szolgáltatásokkal, a pszichoszociális rehabilitáció eszköztárával, a felépülés alapú szemlélet felhasználói és szakmai nézőpontjaival. Továbbá lehetőséget kívánunk biztosítani a szakmai eszmecserére, egymással való kapcsolattartás elősegítésére, amitől a jövőre tekintve hatékonyabb szakmaközi kommunikációt és jó együttműködéseket várunk.

Kerekesszék-Klub Alapítvány célja

A mozgáskorlátozott emberek, mint a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak szociális, pedagógiai, valamint foglalkoztatási rehabilitációjának elősegítése, elsődlegesen a pécsi Integrált Nappali Szociális Intézményben, továbbá a társadalom más hátrányos helyzetű
tagjainak (különösen a fogyatékossággal élők, pszichiátriai betegek, megváltozott munkaképességűek, idősek) önálló életvitelének segítése.

Az alapítvány tevékenysége

Az alapítvány célja elérése érdekében:

  • kulturális programokat szervez és lebonyolít a pécsi Integrált Nappali Szociális Intézményben;
  • készségfejlesztő és készségmegőrző foglalkozásokat szervez mozgáskorlátozott, fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, megváltozott munkaképességű és idős emberek részére;
  • életminőség javítási céllal szabadidős programokat szervez és lebonyolít mozgáskorlátozott, fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, megváltozott munkaképességű és idős emberek részére;
  • önálló életvitel és munkavállalás elősegítése érdekében egyéni és csoportos felkészítő támogatást nyújt mozgáskorlátozott, fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, megváltozott munkaképességű és idős emberek részére;
  • közösségfejlesztő programokat szervez az elfogadás, alkalmazkodó képesség fejlesztése érdekében;
  • mozgáskorlátozott, fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, megváltozott munkaképességű és idős emberek hozzátartozói és gondozói részére felkészítő foglalkozásokat szervez;
  • a mozgáskorlátozott, fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, megváltozott munkaképességű és idős emberek elfogadását segítő érzékenyítő programokat szervez a társadalom egyes csoportjainak – fiatalok – részére;
  • hátrányos megkülönböztetés esetén érdekérvényesítéshez segítséget nyújt a mozgáskorlátozott, fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, megváltozott munkaképességű és idős személyek részére.

Elérhetőségünk:

Kerekesszék-Klub Alapítvány
7635 Pécs, Barackos u.22/D
E-mail: inszivarga@gmail.com
Adószám: 19036609-1-02
Alapító bejegyzés száma: 0200/Pk.21059/1992
Bankszámlaszám: 11731001-20124582

Back To Top